Välkommen till Älvstaden i Göteborg – Nordens största stadsutvecklingsprojekt!

Älvstaden är ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt – centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. Genom att stärka kärnan, möta vattnet och hela staden skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Älvstaden växer fram längs båda sidor om älven i Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden. Målet är 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser. Här kan du följa utvecklingen av projekten.

Våra delområden

Välkommen till Älvrummet

I Älvrummet finns inspiration och information om den pågående stadsutvecklingen i Göteborg. Här får du en helhetsbild av det som planeras och det som redan är klart i området som kallas för Älvstaden.

Vi finns på Lindholmspiren 3-5 i Visitors Centre, Lindholmen Science Park.

Läs mer på Älvrummets webbsida.