Post Thumbnail
2018-09-13

Älvstaden på Business Arena i Stockholm 19-20 september

Den 19-20 september representeras Göteborgs Stad av Business Region Göteborg, fastighetskontoret och Älvstranden Utveckling, på mässan Business Arena i Stockholm.

Läs mer
Post Thumbnail
2018-09-13

Var med och bygg nästa steg av Jubileumsparken

Atelier le balto och MARELD bjuder in till att komma och fortsätta anläggningen av Strandparken.

Läs mer

Startskott för planering av nytt område i Frihamnen

Nu kan arbetet börja med att få innerstaden växa över nya Hisingsbron ända till Backaplan. I slutet av augusti gav byggnadsnämnden klartecken till att starta den andra detaljplanen i Frihamnen. Det område som nu ska planeras sträcker sig från Nya Hisingsbron ända fram till Hjalmar Brantingsplatsen, och ska när det är klart vara en del […]

Läs mer

Ringön: kontraster, utveckling och guldkorn

Skriv upp fredag 21 september i kalendern! Då kommer projektet Saltet på Ringön till Älvrummet och berättar om Ringön – en omtalad stadsdel full av kontraster, som många hört talas om men ännu inte besökt. Vad gör Ringön speciellt? Hur kommer stadsdelen att utvecklas? Och vilka guldkorn finns? Saltet rätar ut alla frågetecken den 21 september. Kaffe […]

Läs mer

Snart dags för inflytt!

Som vi har väntat! Från och med nästa vecka är det dags för första inflyttning till Lindholmshamnen. Då är det Peab:s boende som flyttar in kvarter 3 som börjar flytta in i sina lägenheter. Samtidigt pågår just nu installation av avfallssystemet och sopsugledningen. Trafikkontorets entreprenör håller just nu på att korsa Götaverksgatan med sopsugsledningen.

Läs mer
Post Thumbnail
2018-08-31

Ringön bjuder in till fest 1 september

Imorgon, lördag 1 september, är det återigen dags för Ö-Festen på Ringön.

Läs mer
Post Thumbnail
2018-08-30

Backaplan i förvandling – en helt ny stadsdel

En stor förändring väntar Backaplan. Ett kvadratkilometer stort område som idag mest består av handel och verksamheter med stora asfalterade ytor, är tänkt att förvandlas till en helt ny stadsdel, en grön blandstad med kvartersstruktur, cityhandel, kulturhus, skolor, äldreboende, idrottshall, 7 000 nya bostäder och flera parker bland annat. Nyligen fattade byggnadsnämnden beslut om att programmet för Backaplan ska gå ut på samråd under tiden 5 september till 16 oktober.

Programarbetet har tagits fram i bred samverkan med kommunala förvaltningar, fastighetsägare och verksamma på platsen. Arbetet har pågått i drygt ett år och man har jobbat mycket med att uppfylla Göteborgs Stads strategiska mål och omsätta Vision Älvstaden till konkreta stadsbyggnadskvaliteter, såsom täthet, grönyta, social service, mobilitet etc.

Utvecklingen av Backaplan kommer att ske etappvis över en relativt lång period, ca 15-20 år, men redan inom ett par år kommer förvandlingen att synas. Backaplan är en del av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt.

Läs mer

Historia, konst och framtid möts i Frihamnen

Byggnadsnämnden har beviljat bygglov för Magasin 113 i Frihamnen. Med detta kan omvandlingen börja.  Magasinet har tre våningar idag, men kommer att få ytterligare tre våningar. Tillbyggnaden kommer läggas till som en modern kopia. Den tunga slutna betongen och tegelstenbyggnaden kommer att förlängas med en ljus, transparent volym som består av timmer och glas. – […]

Läs mer

Nytt hotell fullt av kontraster mellan gammalt och nytt, affärer och nöjen

Nu är det klart. Balder har tillsammans med Folkets Hus och hotelloperatören Nordic Choice slutit avtal om att utveckla, uppföra och driva det nya hotellet vid Masthuggskajen. Om den godkända detaljplanen för Masthuggskajen vinner laga kraft och bygglov erhålls beräknas byggstart för det nya hotellet ske i februari 2019. I den 33 våningar höga byggnaden […]

Läs mer
Post Thumbnail
2018-08-23

Välkommen till höstens Älvstadendag - en del av Stadstriennalen

Hur vi kan stärka Göteborgs största publika rum - Göta älv? Välkommen till höstens Älvstaden-dag som i år är en del av Stadstriennalen. 20 september 2018 kl. 13.00 – 16.30 på Draken, Järntorget. Evenemanget är kostnadsfritt.

Läs mer