Post Thumbnail

60 000 besökte Jubileumsparken 2017

2018-01-11

Jubileumsparken i Frihamnen fortsätter att växa fram mot 2021 och under 2017 besökte drygt 60 000 personer parken. Det är 20 000 fler besökare än föregående år.

– 31 ungdomar anställdes som parkvärdar för att möta besökarna, mitt i stadsutvecklingen av Frihamnen, säger Jessica Segerlund, processledare platsbyggnad på det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling.

Parkvärdarna har rekryterats i samarbete med föreningen Passalen. Ungdomarna representerar olika stadsdelar i Göteborg, intressen, etnicitet och funktionsvariation. De får utbildning i bland annat hjärt- och lungräddning, simundervisning och segling.

Jubileumsparken utvecklas i samverkan mellan Älvstranden Utveckling, Stadsbyggnadskontoret och Park- och Naturförvaltningen och är en del av stadens jubileumssatsningar inför 400-års jubiléet år 2021.

– Vad gäller 2018 så ser vi med spänning fram emot ett nytt år med lägerverksamheter, fortsatta samarbeten med projektet Vattenvana för bland annat nyanlända ungdomar, den populära bastun och såklart en ny badsäsong, avslutar Jessica Segerlund.

Bastun är öppen vissa tider från och med nu. Övriga aktiviteter beräknas öppna i början av maj.