Post Thumbnail

Alla kan cykla i Frihamnen

2017-09-14

I Jubileumsparken i Frihamnen skapas integrerade arenor där människor möts och får lära sig något som många förväntas kunna.

Att cykla ses ofta som något alla vuxna kan men för de som inte vuxit upp med tillgång till cykel är det ingen självklarhet. I Jubileumsparkens aktivitet Alla kan cykla får både vuxna och barn möjlighet att lära sig. Under specifika dagar är det drop-in under tre timmar där deltagarna med hjälp av instruktör får lära sig grunderna. Lånecyklar för både barn och vuxna finns på plats. Nästa Alla kan cykla-tillfällen är 19/9, 26/9 & 3/10 mellan kl 17.00-20.00; gratis och öppet för alla.

Sedan tidigare drivs aktiviteten  Alla kan segla. Den aktiviteten startades 2014 i samband med att Jubileumsparken öppnade och sedan dess har tusentals skolelever och andra provat på att segla. Det har även hållits seglarläger under somrarna. Träningssimskola har drivits sedan 2016 med målet att skapa vattenvana. Syftet med dessa aktiviteter är att skapa möjlighet för alla att vara med.

Läs mer på alvstaden.se/jubileumsparken eller följ Jubileumsparken på Facebook och Instagram för information om öppettider och evenemang.

Jubileumsparken är ett resultat göteborgarnas önskemål inför Göteborgs 400-årsjubileum år 2021 och inför byggandet av Älvstaden. I medborgardialoger blev det tydligt att många vill ha grönområden och komma närmare vattnet. Jubileumsparken kan uppfylla båda önskemålen.