Hero Image

Den allmänna bastun

Om du inte provat bastun som står ute i vattnet så är det dags! Den är ritad av Raumlaborberlin och byggd tillsammans med allmänheten. Bastun består till stor del av återvunnet material och omklädningsrummen är byggda av 12 000 återvunna glasflaskor – helt i linje med visionen om en hållbar stad.

Det är gratis att basta.

Bastun öppen för bokning via timecenter.com/jubileumsparken

Bilder