Hero Image

PARK 113

Jubileumspark 113 är en väderskyddad del av Jubileumsparken. Besök något av de arrangemang som tar plats här eller slå dig ner utanför, längs med kajen och njut av närheten till vattnet. I Jubileumspark 113 finns även servering och toaletter.

Är du intresserad av att låna lokalen och arrangera något i den? Det finns tre kriterier för att få lov att kostnadsfritt låna lokalen: aktiviteten skall vara gratis, öppen och tillgänglig för alla.

Stämmer din idé in på de kriterierna? Skicka ett mail med din idé till info@jubileumsparken.se

 

Bilder