Hero Image

Parkvärdarnas aktiviteter

Parkvärdar producerar!

Under sommarsäsongen kommer parkens värdar dagligen att producera aktiviteter i parken. Håll koll på facebook/jubileumsparken för att ta del av aktivitetsutbudet.