Hero Image

Simskola

Under sommarsäsongen bedriver Jubileumsparken en träningssimskola för alla som önskar träna sina simkunskaper. Träningssimskolan är inte en traditionsenlig simskola utan en möjlighet för de som ännu inte kan simma, och går/har gått/vill gå i en ordinarie simskola och samtidigt behöver mer tid för att träna på sin simkunskap tillsammans med utbildade simskolelärare.

Anmälan sker på www.timecenter.se/jubileumsparken