Hero Image

Träningssimskola

Under sommarsäsongen bedriver Jubileumsparken en träningssimskola för alla som önskar träna sina simkunskaper. Träningssimskolan är inte en traditionsenlig simskola utan en möjlighet för de som behöver mer tid i pool tillsammans med instruktörer.

Anmälan sker på www.timecenter.se/jubileumsparken