Kontakt

Aktiviteterna i Jubileumsparken drivs av en ideell förening genom ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Göteborgs stad och Passalen.

Om du har frågor gällande öppettider, aktiviteterna, hitta hit etc så hör du lättast av dig till vår informationstelefon.

Har du frågor om Passalens verksamhet, parkens framväxt, om arkitekter och konsulter, Platsbyggnad etc så hör av dig till någon av personerna i högerspalten.

Kontakt
Ia Kjellsdotter Passalen 073 - 098 70 76 ia@passalen.se
Jessica Segerlund Processansvarig platsbyggnad, Älvstranden Utveckling 031 - 368 96 39 jessica.segerlund@alvstranden.goteborg.se
Kristoffer Nilsson Processansvarig platsbyggnad, Stadsbyggnadskontoret kristoffer.nilsson@sbk.goteborg.se
Amelie Sandow Projektledare Park - och Naturförvaltningen 031 - 365 57 81 amelie.sandow@ponf.goteborg.se