Hero Image

Jubileumsparkens framväxt

I maj 2014 öppnades Jubileumsparken i Frihamnen. Det är en allmötesplats där stadens medborgare kontinuerligt är involverade i utvecklingen, både nu och i framtiden. År 2021 – lagom till Göteborgs 400-årsjubileum – ska den första etappen av den slutgiltiga parken vara anlagd.

Exakt hur Jubileumsparken kommer att se ut när den invigs på 400-årsdagen, den 4 juni 2021, vet vi ännu inte helt säkert men målet är att den ska vara en mötesplats för alla, präglad av biologisk mångfald och med närhet till vattnet.

Projektet Jubileumsparken är unikt i sitt slag. Här prövas metoder där det gemensamma rummet, både det fysiska och det relationella, etableras som en utgångspunkt för stadsdelen i stort. Frihamnen växer fram kring Jubileumsparken och de människor som engagerar sig i den. Genom att platsbygga och låta framväxten ske över tid och i dialog med invånarna kan frågor om ansvar och möjligheter i de gemensamma rummen diskuteras redan i planerings- och designfasen. I processen tillvaratas möjligheter att undersöka och utveckla nya och alternativa arbetssätt och invånarna blir medskapare till sin egen stad.

Sedan 2014 har ett antal prototyper byggts i Jubileumsparken. Läs mer om de temporära prototyperna och det platsbyggnadsarbete som gjorts under fliken Jubileumsparken idag.

Läs mer om hur den första etappen av den permanenta Jubileumsparken kommer att utvecklas i framtiden under fliken Den framtida Jubileumsparken.