Hero Image

Jubileumsparken Idag

2013 påbörjades en förstudie för Jubileumsparken i Frihamnen. Förstudien var initierad av födelsedagsprojektet Göteborg 2021 med syfte att skapa en Jubileumspark i Göteborg till 400-årsjubileet. Under förstudien gjordes ett strategiskt avgörande val: Stadsomvandlingen av Frihamnen skulle utgå ifrån ett gemensamt rum, och bebyggelsen växa fram stegvis mot 2021 runtom och i relation till detta rum. Sedan dess har platsen aktiverats i ett antal temporära prototyper genom metoden en metod som kallas Platsbyggnad.

Metoden Platsbyggnad vill förändra det sätt på vilket staden använder de rum som står i väntan på stadsförnyelse. Ett platsbyggnadsarbete utgår ifrån att kontinuerligt konkretisera, exemplifiera och pröva idéer och tankar genom en performativ process där invånarna är delaktiga. Platsbyggnad är en strategi för att undvika så kallade temporära åtgärder där tillfälliga undantagslösningar tas fram, bara för att plockas bort igen när de ”riktiga” etableras. Insatserna i ett platsbyggnadsarbete skall ha en livslängd på 3–5 år. En viktig del är utformandet av så kallade prototyper. Prototypen bygger på en grundidé om hur ett arbete eller ett bygge skulle kunna se ut. Den utvecklas, testas och blir en modell för framtida lösningar. Men en kan också komma fram till att tanken var illa tänkt och att vissa tester skall läggas ner eller ta annan form.

För att kunna använda prototypmetoden måste rekryteringen ske brett redan i planeringsskedet. Konstnärer, formgivare, planerare, arkitekter, forskare, organisationer, föreningar och invånare som är med och bygger prototyperna och de som använder och testar dem blir förhandlare i planeringsprocessen. När deras erfarenheter – fysiska och relationella – tas tillvara, kan de tillföras till exempelvis juridiska dokument som detaljplaner och dylikt, och på så sätt påverka hur vår livsmiljö planeras och byggs. Staden blir en hybrid av röster, tider och perspektiv.

Jubileumsparken har under 2016 också verkat som testprojekt för ett nytt sätt att förvalta offentliga platser, nämligen en IOP – idéburetoffentligt partnerskap. I det här fallet handlar det om ett samarbete mellan Älvstadenprojektet och Passalen, en ideell allmännyttig förening som verkar för allas rätt till ett meningsfullt och aktivt liv, med barn och unga med funktionsvariation som fokusgrupp. Genom IOP:n har 33 ungdomar erhållit det organisationen, i enlighet med visionen om ”nära vatten”, valt att namnge Det blå certifikatet. Det blå certifikatet har inneburit en möjlighet för unga att få arbete utan förkunskap. Ungdomar från alla Göteborgs stadsdelar har lärts upp i organisationen för att kunna handha Jubileumsparken och dess blå aktiviteter under sommaren. Simskolor för barn, nyanlända och andra i behov av övningssimning har etablerats, vilket skapat en allmötesplats över sociala skiljelinjer och köns-, etnicitets- och stadsdelsgränser.

De prototyper som byggts mellan 2014-2016 är: Seglarskolan och Badkultur med Playan, Allmänna Bastun och Allmänna Badet; Lekplats framtid med lekskulpturen Berget; Odlingskultur med privat och kommersiell stadsodling; Urban Basics med busshållplatsen Frihamnsporten, och rollerderbybanan Rullevi och öppningen av Magasin 113 – ett inomhusrum som del av Park 113.

Mer info om de olika prototyperna finns under fliken Q&A.

Mer info om processen 2013-2016 finns under fliken Publikationer.