Hero Image

Tillgänglighet i parken

Tillgänglighet i Jubileumsparken!

I jubileumsparken arbetar vi med tillgänglighet på två olika sätt. Vår ambition är att parken skall hålla en hög standard vad gäller den fysiska tillgängligheten. Vi arbetar även med det som vi kallar för ”kulturell tillgänglighet” vilket innefattar ett normkritiskt tankesätt utifrån intersektionalitet.

I Jubileumsparken tror vi att frågan om tillgänglighet aldrig blir färdig. Att det alltid är en pågående process i mötet mellan oss människor. Nedan följer en beskrivning av våra pågående arbetsprocesser kring den fysiska samt kulturella tillgängligheten.

Kulturell tillgänglighet

Driften av Jubileumsparken sker idag via ett program som vi kallar ”det blå certifikatet”. Syftet med detta program är att årligen rekrytera ett trettiotal unga personer från hela staden med olika bakgrund, funktionsförmågor, kunskap och intressen. Denna grupp utgör därefter driften av parkens aktiviteter, program och anläggningar. Som en del av arbetet ingår även en utbildning där parkvärdarna bland annat får lära sig teorier kring normkritik och intersektionalitet. Föreläsningar om perspektiv såsom HBTQ, trans och funktionsvariation ingår likväl som rasism, makt och förtryck. Utöver detta praktisk kunskap såsom förflyttningsteknik, hlr, brand mm.

Fysisk tillgänglighet 

Den fysiska tillgängligheten i parken har testats av olika grupper från funktionshinder rörelsen. Bland annat kan du HÄR läsa en recension från unga rörelsehindrade.

Nedan följer en beskrivning av vårt nuvarande tillgänglighets läge:

Park 113

Park 113 är Jubileumsparkens inomhus lokaler. Här arrangeras det olika aktiviteter under säsong. I samband med 113 ligger även matförsäljning. I lokalen finns det anpassade toaletter.

Roller Derby Banan

RD banan är öppen för alla att använda. Mjuka kanter att rulla upp för. Ofta arrangeras ”Alla kan rulla” som är en prova på för dig som vill testa Roller Derby.

Berget

Berget är vårt vattenkonstverk/lekplats som många tycker är härligt att vara runt omkring. Berget står på en mjuk matta som är lätt att ta sig upp på. Bergets regngardin och experimentvägg är tillgängliga.

Växthuset

Mitt i parken står det ett växthus som är lätt att komma in i och som kan användas för picknick eller något annat mysigt.

Playan

Vår härliga sandstrand har två ramper upp på trädäcket. Här lapar man sol och njuter.

Badkultur

Inne på badkultur tar man sig fram på de små vägarna. Det finns inga trösklar till någon anläggning. Det finns stora och rymliga toaletter. Badet har en lift.

Seglingsbryggan

Bryggan ner till seglingen är anpassad. Båtarna vi använder oss av likväl. På plats hjälper instruktören dig att komma i båten.