Post Thumbnail

Var med och bygg nästa steg av Jubileumsparken

2018-09-13

Atelier le balto och MARELD bjuder in till att komma och fortsätta anläggningen av Strandparken. Tiderna kan komma att justeras.

Arbetet kommer att bl.a. vara klippning av befintlig vegetation ner mot Göta älv, sådd av experimentella planteringsytorna samt byggnation av spänger genom vegetation. Det går bra att delta en eller flera av dagarna. Det är en fortsättning på Open Call i november 2017 där hundratals av nya träd, buskar och lökar planterades i Strandparken.

Anmälan tisdag 18 september:
https://formogr.am/iNuiiz3KPo

Anmälan onsdag 19 september:
https://formogr.am/LDGTpy9KPo