Post Thumbnail

Att bryta innanförskapet – Frihamnen som testarena

2017-06-27

Välkommen till seminarium i Almedalen 6 juli

Hur skapar vi en innerstad där alla känner sig välkomna? Idag saknas tydliga nationella incitament för kommuner att testa nya sätt att bedriva stadsutveckling på. Räcker det att vi förlitar oss på förändrade arbetssätt och socialt ansvarstagande byggherrar eller behövs en förändrad lagstiftning?

Frihamnen är en unik möjlighet att skapa en ny stadsdel utifrån vision Älvstaden. Genom att stärka kärnan, möta vattnet och hela staden skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad. Älvstaden är en testarena där vi provar nya modeller och tekniker för hållbar stadsutveckling.

I Frihamnen sker detta på olika sätt. En framtida stadspark växer dynamiskt fram genom platsbyggnad där göteborgarna är aktiva i planering och genomförande. Möjligt innehåll i en urban park testas i miniformat och drivs av ett idéburet offentligt partnerskap. Nya affärsmodeller testas för att skapa hyresrätter med låga hyror. Här etableras också den ”temporära staden”.

Genom konkreta exempel påverkar vi de nationella strukturerna. Frihamnens prototyper, där vi gör och testar simultant, har gett goda resultat. Men räcker det att vi förlitar oss på förändrade arbetssätt och socialt ansvarstagande byggherrar eller behövs en förändrad lagstiftning för att möjliggöra för kommuner att gå före och testa nytt.

 

När: Torsdag 6 juli kl 9.00-10.00
Var: Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen
Moderator: Victoria Percovich Gutierrez, White
Medverkande: Jessica Segerlund (Älvstranden Utveckling AB), Kristian Käll (Älvstranden Utveckling AB), Ia Kjellsdotter (Passalen), Joachim Arcari (Botrygg).
Paneldebatt med bl a Ulf Kamne, kommunalråd Göteborgs Stad och Jonas Ransgård, oppositionsråd Göteborgs Stad,  tillsammans med övriga medverkande.

Du som inte kan vara på plats i Almedalen har möjlighet att ta del av seminariet via live-sändning. För att ta del av sändningen gå in på http://vastsvenskaarenan.se/.
Där kan du även kan läsa mer om Göteborgs Stads olika seminarier under Almedalsveckan.