Post Thumbnail

Dags för Öppet hus på Ringön

2019-04-25

Fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret har Öppet hus på Ringön vid flera tillfällen under 2019. Öppet hus är till för att möta verksamma, fastighetsägare och tomträttsinnehavare för att tillsammans bidra till en stegvis utveckling av området.

Förra året kom strategin för tidsbegränsade bygglov på Ringön. Därmed kan verksamheter som inte klassas som industri också etablera sig i området. I år öppnas ytterligare möjligheter till förändring och Göteborgs Stad har beredskap för att titta på begränsade planändringar. Öppet hus genomförs för att svara på frågor om möjligheter och kriterier för tidsbegränsade bygglov och detaljplaneändringar. På plats finns medarbetare från fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret.

Öppet hus på Ringön 2019
Tid: 22 maj och 12 september, mellan klockan 11-18.
Plats: Saltet på Ringöns kontor, Stålverksgatan.

Tillsammans med verksamheterna på Ringön arbetar Göteborgs Stad med en stegvis utveckling av området. Från enbart industri till en plats med utrymme för mer. Utvecklingen sker enligt vision Älvstaden.