Post Thumbnail

Dialog om gator och torg i Karlastaden

2018-11-28

När du tänker på kvarteren i Karlastaden hamnar fokus säkert på ett hus som är nästan 250 meter högt. Och visst är det så att det framtida Karlatornet med sina systertorn inte kommer att likna något annat i Göteborg. Men för att stadsdelen ska bli en bra plats att både bo och besöka är det förstås viktigt att området mellan husen känns öppet och välkomnande för alla. Därför höll Göteborgs Stad i samarbete med Karlastaden Utveckling en serie samtal under november om hur gator och torg bäst ska utformas.

Tre arkitektkontor har på uppdrag av Karlastaden Utveckling lämnat sina bästa idéer för hur utrymmet mellan husen ska utformas och det är de idéerna som varit utgångspunkter i dialogen.
Det första dialogmötet var öppet för alla. De tre arkitektkontoren presenterade sina förslag och deltagarna kunde ställa sina frågor. Göteborgs Stad såg till att samla in synpunkter på förslagen.
Vid ett annat tillfälle träffade referenspersoner den grupp som ska bedöma arkitektkontorens förslag, detta för att bredda perspektivet på hur platsen bäst kan utformas. Bedömningsgruppen består av personer från Karlastaden Utveckling, Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter.
Eftersom det här är ett område för framtiden tas även barnens perspektiv tillvara. En dag satsades på samtal med olika barngrupper för att höra vad de riktigt unga vill se i sin gatumiljö i kvarteren runt Karlavagnsplatsen.

De första byggnaderna i kvarteren kommer att stå klara till 2021 sedan fortsätter utbyggnaden av stadsdelen under flera år.

 

Bild: Karlastaden Utveckling