Post Thumbnail

Enklare för fler att etablera sig på Ringön

2018-11-26

Nu blir det enklare för andra än de som driver industriverksamhet att etablera sig på Ringön. Det finns möjlighet att bredda utbudet av verksamheter.

Ringön är ett industriområde där det förutom för ren industriverksamhet har varit möjligt att få bygglov för sådant som stöder industrin som till exempel en lunchrestaurang, men inte för en kvällsöppen restaurang.

Generellt gäller att den som söker ett tidsbegränsat bygglov ska alltid motivera vad som är tillfälligt med behovet. Det behövs inte för Ringön nu.

– Vi testar att lätta på kraven för just Ringön eftersom området är speciellt. Här är det själva platsen som motiverar tidsbegränsningen, säger Pia Hermansson, enhetschef på stadsbyggnadskontoret.

Visionen Älvstaden, där Ringön är ett delområde, slår fast att området ska utvecklas organiskt och i sin egen takt.

– Det är också viktigt att platsen hålls levande och kan utvecklas i väntan på mer omfattande stadsutveckling, säger Pia Hermansson. Tidsbegränsade bygglov blir ett sätt att testa vilka typer av verksamheter som är intresserade av att etablera sig.

Idag har stadsbyggnadskontoret fått in ett flera ansökningar om tillfälligt bygglov, bland annat för att driva kvällsöppen restaurang, använda en lokal för konstutställning och för att öppna en tandvårdsklinik.

 

Tidsbegränsade bygglov Ringön
Tillfälliga bygglov omprövas vart femte eller vart tionde år och kan ges i högst femton år. För att få tillfälligt bygglov ska verksamheten

• vara av tillfällig karaktär.
• bedrivas inom befintliga byggnader och inte kräva utbyggnad.
• inte kräva större investeringar.
• inte ha negativ påverkan på verksamheter i närheten och inte påverkas negativt av verksamheter i närheten.