Post Thumbnail

Göteborgs Stad pratar stadsutveckling i Stockholm

2017-09-15

Den 20-21 september deltar Göteborgs Stad via Business Region Göteborg, fastighetskontoret och Älvstranden Utveckling på mässan Business Arena i Stockholm. Där kan du som är aktiv i fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn komma och träffa oss för att få mer information om stadsutvecklingen i Göteborg.

Fram till 2035 är den beräknade totala investeringsvolymen 1 000 miljarder i Göteborgsregionen. Vad innebär det? Kom och lyssna på de seminarier vi deltar i och besök även vår monter, lounge 6, så får du se och veta mer om framtidens Göteborg!

Business Arena är en mötesplats för fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn. Här träffas svenska och internationella fastighetsägare, fastighetsutvecklare, fastighetsinvesterare, konsulter, arkitekter, regionföreträdare, politiker och samhällsbyggare för att utbyta erfarenheter, knyta kontakter och göra affärer. Ska Göteborg utvecklas och blir mer attraktivt och konkurrenskraftigt måste vi synas tillsammans och marknadsföra staden med alla dess möjligheter.

Läs mer om Business Arena i Stockholm.