I framtiden kan du ta linbanan över älven

2015-04-09

Den 27 april i år ska detaljplanen för Masthuggskajen upp till byggnadsnämnden för beslut om att föra ut detaljplaneförslaget på samråd. Och i planen kommer en station och en sträckning över älven för en framtida linbana vara markerad. Blir den verklighet, vilket mycket talar för, kommer det bli första gången på 100 år som Göteborg får en linbana.

– Den här älvförbindelsen mellan Järntorget och Lindholmen är något som vi drömt om men som vi tidigare inte hittat någon bra lösning för. Andra alternativ har varit att bygga en tunnel eller en bro, men båda byggena är dyra och skulle inte vara attraktiva för gående och cyklister. Tittar man på miljöaspekter så är en linbana svårslagen. Den har förutsättningar som gör den både energisnål och miljövänlig, säger Per Bergström Jonsson, som jobbar som strategisk trafikplanerare på Trafikkontoret i Göteborg.

Det finns två möjliga alternativ för linbanans exakta position. Den kan också komma att förlängas vidare över Ramberget till Wieselgrensplatsen. Något som kommer att minska barriären till området kring Wieselgrensplatsen. En linbana från Masthuggskajen kommer också skapa ökad efterfrågan att bo och verka i området med tanke på den närhet som linbanan skapar till Lindholmenområdet. Men det finns fortfarande en del frågetecken att reda ut. Till exempel om linbanan ska ses som gång- och cykelbro eller som en del av kollektivtrafiken. Vilket bland annat påverkar vem som ska besluta kring linbanan och vem som ska ansvara för den.

Det finns många fördelar med linbanan, men även vissa nackdelar. Den kan till exempel vara ett hinder för höjdrädda. Linbanan kan även upplevas som otrygg då gondolerna är förarlösa och risken för att kännas utelämnad över älven finns. Detta är ett problem som Trafikkontoret jobbar med. En lösning skulle exempelvis kunna vara att väktare befinner sig i vissa av gondolerna under nattetid och lågtrafik. Men i stort är inställningen mycket positiv.

-Vi ser ett stort intresse på olika håll för bygget av linbanan. Byggbolag har kontaktat oss då de kan tänkas stå för arbetet om de får byggrätter runt omkring för bostäder. Även internationella intressenter som söker nya marknader skulle kunna vara en framtida aktör. Men innan något bestäms så behöver vi förstå vilka val vi står inför. Det är göteborgarnas och skattebetalarnas bästa som vi har i åtanke, säger Per Bergström Jonsson.

Det var år 2011 som Göteborg Stad startade en dialog med göteborgarna för att få inspiration om vad 400-årsjubiléet ska erbjuda. Av hundratals idéer togs ungefär 40 stycken fram, linbanan var en av dem. År 2013 fick Trafikkontoret i uppdrag att titta på frågan och huruvida linbanan var genomförbar och lämplig att bygga över älven. 

– Ärligt talat kan jag säga att linbanor inte var ett verktyg som vi på Trafikkontoret hade i åtanke. För oss var det en helt ny idé. Men att kreativa göteborgare tagit fram den gör den inte mindre fantastisk, tvärtom. Och ju mer vi grävde i frågan, desto mer inser vi att det kan vara en brilliant idé.

För nästan 100 år sedan byggdes en linbana i Göteborg i samband med stadens 300-årsjubileum. Den gick från Liseberg upp till området kring Konstmuséet. Idag finns den förstås inte kvar, men några entusiastiska göteborgare tycks inte glömt den då den återigen kommit på tal. Denna gång kommer den att vara till hela stadens nytta.

För att läs mer om linbanan, gå in här.