Post Thumbnail

Klartecken för Karlatornet

2017-12-28

Detaljplanen för Karlavagnsplatsen på Lindholmen har nu vunnit laga kraft. Den 21 december blev det klart.

Efter att Mark- och miljödomstolen i november avslog de överklaganden som hade kommit in har detaljplanen nu vunnit laga kraft. Den officiella byggstarten av Nordens högsta byggnad, Karlatornet, närmar sig därför med stormsteg. Omfattande markarbeten pågår och beräknas vara klara i sommar. Därefter är ambitionen att påbörja bygget av tornet, som beräknas bli ca 240 meter högt och innehålla omkring 590 lägenheter. Karlatornet beräknas stå helt klart 2021.

I de omgivande åtta kvarteren i Karlastaden planeras för blandad stadsbebyggelse bestående av olika typer av boende – hyres- och bostadsrättslägenheter, äldreboende och hotell – liksom handel, service, förskola och kontor.