Post Thumbnail

Nu öppnar Dome of visions på Lindholmen

2018-06-12

Bygget av den innovativa kupolformade byggnaden har fått många nyfikna blickar under våren. Nu är den klar och 13 juni öppnas dörrarna upp för allmänheten. Dome of Visions på Lindholmen blir en arena för seminarier, utställningar, möten och samtal om hållbar samhällsutveckling och innovation med människan i centrum.

Inspirationskällan till Dome of Visions är den världsberömde arkitekten Buckminster Fuller som hade planer på att bygga in de centrala delarna av Manhattan i New York under en kupol på 1960-talet. Arkitekten Kristoffer Tejlgaard lät sig inspireras av Buckminster Fullers vision när han ritade Dome of Visions i Köpenhamn där den väckte stor uppmärksamhet vid uppförandet 2013. I Dome of Visions i Stockholm – som nu byggts upp på nytt i Göteborg – tog Tejlgaard den hållbara arkitekturen vidare till nya höjder.

Byggnaden består av trä och transparent plast med en diameter på över 20 meter och en höjd på cirka 10 meter. Fasaden fungerar som ett skyddande klimatskal för en inre byggnad omgärdad av träd och stadsodlingar för att kunna vara självförsörjande på det gröna.

Dome of Visions på Lindholmen genomförs i ett samarbete mellan NCC, Chalmers, AB Volvo och Lindholmen Science Park.

Läs mer om Dome of visions (extern webbplats)