Post Thumbnail

Ny fastighetsägare på Backaplan

2016-01-13

Skandia Fastigheter har köpt två handelsfastigheter från KF Fastigheter på Backaplan där Coop och Elgiganten finns idag.

Backaplan är ett av delprojekten inom Älvstaden och Göteborgs Stad samarbetar med ett antal fastighetsägare för att omvandla området från handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd, grön och levande stadsmiljö.

I januari 2015 presenterade KF, JPA, Balder, Platzer och Göteborgs Stad en gemensam Struktur- och färdplan för Backaplan och under 2015 startade två detaljplaner, Handel mm vid Backavägen samt Centrum och Knutpunkt vid Backaplan. KF har varit en nyckelaktör i dessa detaljplaner och nu när försäljningen till Skandia är klar kan arbetet med detaljplanerna gå in i en mer intensiv fas.

De startade detaljplanerna innehåller bla ombyggnad av Knutpunkt Hjalmar, ny handelsstruktur, kontor, kulturhus, förskola/skola och ca 2000 bostäder. Detaljplanen för Handel mm vid Backavägen beräknas antas första halvåret 2017 med samråd under tredje kvartalet 2016. Detaljplanen för Centrum och Knutpunkt vid Backaplan beräknas antas första halvåret 2018 med samråd första halvåret 2017.

Redan nu byggs de första delarna av Backaplan i Kvillebäcken, som 2019 när området är utbyggt innehåller ca 2000 bostäder.

backaplan3

Läs pressmeddelandet från Skandia Fastigheter

Läs mer om Backaplan