Post Thumbnail

Stenpiren vann Sienapriset 2017

2017-11-29

Stenpiren vann priset för årets bästa landskapsarkitektur som delas ut av Sveriges Arkitekter. Juryn poängterar bland annat det goda samarbetet mellan stadens förvaltningar som har gett en lyckad process.

Sveriges Arkitekter delar varje år ut priset till årets bästa projekt inom landskapsarkitektur på Arkitekturgalan. Sienapriset har delats ut sedan 1987 och går till ett nyligen färdigställt verk och dess arkitekt

Ur pressmeddelandet från Sveriges Arkitekter:

Stenpiren har byggts på en plats i centrala Göteborg som tidigare var otillgänglig för allmänheten på grund av privat kajverksamhet och trafikleder som stängde ute. I dag är Stenpiren en kommunikationsnod där båtar, bussar, cyklar och fotgängare ska samsas med besökare som söker vistelse i vattennära läge.Alla dessa olika funktioner har behövt lösas på begränsad yta och juryn pekar på att arkitekten Sweco och beställaren Göteborgs Stad har lyckats väl med uppgiften och dessutom skapat en fin plats som gör staden större, väl genomförd och med bra hantverk. Juryn pekar också på det goda samarbetet mellan stadens förvaltningar som har gett en lyckad process.

Juryns motivering i sin helhet:
”I Göteborgs fortsatta arbete att göra älven tillgänglig för alla och utveckla stadens rum har det nya resecentrumet vid Stenpiren fått sin tydliga karaktär. Platsens gestaltning möter stadslandskapet och skalan i det stora vattenrummet balanseras med väl avvägda tillägg. En komplex situation har fått ett självklart och enkelt svar och är genomförd ner i minsta detalj.”

 

Bild: Nils-Olof Sjödén