Så formades visionen

Älvstaden är stora delar av centrala Göteborg på bägge sidor älven. Projektgruppen Centrala Älvstaden hade uppdraget att ta fram en vision och strategier för området och visionen blev antagen av kommunfullmäktige i Göteborg den 11 oktober 2012.

Visionen och strategierna har tagits fram i dialog med hela göteborgssamhället för att få hela stadens perspektiv. Hösten 2010 påbörjades dialogarbetet genom öppna soppluncher i Älvrummet där olika personer presenterade sin idé för Göteborgs framtida centrum. Dialogen har sedan fortsatt i olika former. De två största satsningarna var den internationella workshopen RiverCity Gothenburg under sommaren 2011 samt medborgardialogen under hösten 2011. RiverCity workshopen bjöd in 80 experter från omvärlden för att låta dem ta fram de bästa idéerna för Älvstaden. Medborgardialogen har förts med människor från hela staden och på flera olika sätt, totalt har cirka 2 800 personer lämnat bidrag till visionen.