Hero Image

Strategier

Vision Älvstadens strategier och vision ligger till grund för stadens arbete med att planera och utveckla Älvstaden. För att sätta en riktning och uppnå visionen finns tre huvudstrategier och en strategi för genomförande.

Ett omfattande dialog- och idéarbete lade grunden till det slutliga dokumentet. Processen involverade göteborgare, företrädare för kommunala förvaltningar och bolag, näringsliv och akademi. Under två år genomfördes en mängd medborgardialoger, expertworkshopar, internationella erfarenhetsutbyten, utredningar och studier. I oktober 2012 antogs Vision Älvstaden av kommunfullmäktige.