Hero Image

Hela staden

Med Älvstaden ska vi hela staden – i tre bemärkelser.

Vi ska skapa en stad för alla. Det gör vi genom att motverka segregationen och satsa på att utveckla ett inkluderande Göteborg med stor variation av platser, bostäder och uttryck. En stad där alla får plats och kan känna tillhörighet, oavsett inkomst, ålder, kön eller ursprung. En stad som är öppen, inbjudande och levande dygnet om och året runt. Det är den viktiga sociala betydelsen av helandet.

Vi ska bygga samman staden. Det är den rent fysiska ambitionen. Göteborg ska inte längre delas av älven. Den geografiska splittringen ska läkas, stadsmässiga stråk och en sammanhängande struktur ska skapas.

Och vi ska hela staden genom att få fler delaktiga. Barns och ungas kreativitet ska tas tillvara i Älvstadens utveckling. Konst och kultur ska bidra till identitetsskapande, sammanhang och förändring. I Älvstaden ska det vara öppet för initiativ och idéer, det ska vara möjligt att påverka och ta plats!