Hero Image

Möta vattnet

Göteborg är en hamnstad. En vattenstad. En älvstad.

Men stadens historiska koppling till vattnet har försvagats och behöver återskapas. Det gör vi genom att utveckla sjöfarten i samspel med staden, skapa fler mötesplatser vid vattnet med ett nät av små gröna platser, badaktiviteter och kajstråk.

Här ingår också ett ambitiöst ekologiskt tänkande med smarta system för grön teknik, stadsodlingar och hållbara transport- och dagvattensystem. Andra viktiga och självklara komponenter är förnybar energi, minskade utsläpp av växthusgaser och främjandet av en vardag där det är lätt att ta sig fram utan bil.

Den globala problematiken när det gäller stigande havsnivå är något som samtidigt måste ingå i planerna. I ett hundraårsperspektiv. Därför måste varje delområde få en dimensionerad säker höjd för att möta framtida nivåer på vattenytan. Åtgärderna ska dock vara kreativa och faktiskt bidra till att föra staden närmare vattnet.