Hero Image

Stärka kärnan

Älvstaden ligger mitt i Västsveriges regionala kärna. Genom att bygga en tät, tillgänglig och blandad stad med ett flertal knutpunkter ska innerstaden växa över älven. Då stimuleras utvecklingen mot en alltmer diversifierad och robust ekonomi som på sikt kan stärka hela regionen inför framtida utmaningar.

Göteborgs drivkrafter ska frigöras i Älvstaden. Kompetens ska tas tillvara, liksom befintliga nätverk och verksamheter med stora och små aktörer. Bra kommunikationer, god service och ett brett utbud av boende, service och arbetsplatser skapar attraktionskraft. Både människor och verksamheter från Sverige och resten av världen ska lockas till Göteborg. En god stadsmiljö med internationell lyskraft och frigjorda drivkrafter blir en hävstång även för den regionala kärnan.