Testarena

Älvstaden ska göra Göteborg synligt för världen. Göteborgs Stad har beslutat att använda Älvstaden som en testarena där vi prövar nya modeller och tekniker – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi ska kraftsamla inför 2021 och arbeta på ett sätt som skapar uppmärksamhet och intresse för det vi gör. Samtidigt som vi planerar för Älvstaden i ett långsiktigt perspektiv ska vi göra området tillgängligt – här och nu – genom tillfälliga åtgärder och aktiviteter.

Flera frågor är gemensamma och hanteras genom samarbete i fokusgrupper. De arbetar för att få fram modeller och verktyg som ska underlätta planerings- och exploateringsarbetet.

Arbetet i fokusgrupperna skiljer sig åt, men dessa finns idag:

  • Ekonomi
  • Testarena
  • Temporöra åtgärder
  • Lundbyleden/Hamnbanan
  • Dialog medborgare
  • Dialog näringslivet
  • Vatten och klimat
  • Socialt blandat boende
  • Parkering

Utöver detta är samarbetet med jubileumsorganisationen 2021 av stor vikt. Här kan du läsa mer om deras arbete: goteborg2021.com

Göteborgs Stad söker bästa möjliga kunskap och metoder för samarbete. I älvstadsarbetet gör vi det bland annat genom att samarbeta med Mistra Urban Futures samt Johannebergs och Lindholmens Science Parks. I Älvstaden testas nya former av mobilitet där ElectriCity är tongivande. Älvstaden främjar utvecklingen av elfordon genom att verka för eldriven kollektivtrafik i exempelvis Frihamnen.

Det pågår även ett projekt (finansierat via Vinnovas Utlysningen Hållbara Attraktiva Städer) där Göteborgs Stad tillsammans med Mistra Urban Futures och Johanneberg Science Park ska utveckla en innovationsplattform. Göteborgs innovationsplattform ska använda Göteborg och Älvstaden som testområde med fokus på Hållbara livsstilar, En stad för alla och Smarta energisystem.