Platsbyggnad

Platsbyggnad är helt enkelt ett sätt att få liv i ett ganska ödsligt och tomt område innan det bebyggs. Allteftersom planarbetet pågår arrangeras olika värdeskapande aktiviteter för att involvera olika målgrupper, med syftet att skapa attraktiva mötesplatser för en mångfald av stadens medborgare. Allt arbete går ut på att bjuda in olika intressenter och tillsammans med dem samarbeta fram en mer dynamisk plan. Genom att ta in åsikter och värderingar i dialog med de medborgare som ska använda platsen, så fylls detaljplanearbetet på med aktiviteter i realtid. På så sätt består arbetet av lika delar planarbete som genomförande.

I maj 2014 öppnades Jubileumsparken i Frihamnen. Det är en park skapad för och av alla, en naturlig mötesplats där stadens medborgare kontinuerligt är involverade i utvecklingen, både nu och i framtiden. År 2021 – lagom till Göteborgs 400-årsjubileum – ska den slutgiltiga parken vara anlagd.

Hittills har bland annat följande aktiviteter och platser skapats:

  • Rollerderbybana
  • Badplatser: bastu, flytande bad och strand
  • Busshållplatsen Frihamnsporten
  • Vattenkonstverket Berget – ett konstverk att leka på.
  • Urban odling
  • Monumentalmålning
  • Seglarskola

Här kan du läsa mer om Jubileumsparken!