Stenpiren resecentrum är startskottet

2016-03-14

Under lördagen invigdes Stenpiren resecentrum på Skeppsbron, göteborgarnas nya mötesplats vid älven som ska knyta ihop Södra och Norra Älvstranden samt östra och västra stadsdelarna.

Resecentrumet är en del i den nya stadsutvecklingen vid Södra Älvstranden, där en hel stadsdel ska utvecklas med bostäder, verksamheter och mötesplatser.

– Den här typen av satsningar är en förutsättning att nå stadens vision om att stärka kärnan och möta vattnet. När Skeppsbron är helt utbyggt ska det bli en attraktiv mötesplats där alla vill vistas och känner sig välkomna, säger Rune Arnesen, projektchef Älvstranden Utveckling.

– Det känns fantastiskt kul att äntligen inviga Stenpiren. Byggnaden är inte bara en viktig knutpunkt i kollektivtrafiken utan kommer även att bli en modern och citynära mötesplats för göteborgarna, säger Stefan Ekman, infrachef på Västtrafik.

Det centrala läget vid älven är ett resultat av Västtrafiks samarbete med Göteborgs stads nämnder och förvaltningar och kommunala Älvstranden Utveckling. I takt med att trycket på resor över älven ökar kommer Stenpiren att bli allt viktigare som bytespunkt mellan spårvagn, buss och båt.