Hero Image

Frihamnen

Frihamnen – en ny stadsdel i hjärtat av Göteborg

Frihamnen kommer att utvecklas till en tät innerstad som en del av Göteborgs stadskärna. Det planeras för ett stort utbud av olika boendeformer och verksamheter liksom en ny park alldeles vid vattnet. Frihamnen knyter samman Göteborg över älven och öppnar Göteborg mot världen. I framtiden ska cirka 15 000 människor bo i Frihamnen och lika många arbeta här. Läs mer om projekt som ingår i stadsutvecklingsområdet Frihamnen.

Men redan till Göteborgs jubileumsår 2021 ska mycket vara klart. Runt 1 000 bostäder ska ha hunnit byggas och 1 000 arbetsplatser ska finnas i området. En del av Jubileumsparken står dessutom klar och utnyttjas av både närboende och besökare.

Stadens 3D-verktyg
Min stad är en 3D-karta som ger dig möjligheten att se Göteborg ur ett verklighetstroget perspektiv. Här kan du som göteborgare skapa egna förslag på din stad utifrån dina drömmar, behov och intressen. Testa 3D-verktyget Min stad

I 3D-verktyget CityPlanner kan du själv gå in och se vilka vattennivåer som extrema väder skapar i Göteborg. Det som visas är hur högt vattnet hamnar vid riktiga oväder, höga regnmängder med mera. Idag är den nivån +1,8 meter över medelvattennivå.  Cityplanner

Filmklipp och video

Relaterade webbplatser

Nyfiken på mer information om Frihamnen?
För utveckling av etapp ett i Frihamnen har ett konsortie bestående av byggherrar och kommunala bolag bildats. Besök konsortiets webbplats för Frihamnen.

 

Kontakt
Hanna Areslätt Projektchef Frihamnen, Älvstranden Utveckling AB 031-368 96 43 hanna.areslatt@alvstranden.goteborg.se
Mia Edström Projektledare Frihamnen, Stadsbyggnadskontoret 031-368 16 49 mia.edstrom@sbk.goteborg.se
Vad händer?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa synpunkterna och se vad som eventuellt måste göras utifrån de inkomna synpunkterna. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Läs mer på plan- och byggprojekt

 

Dokument

Frihamnen Etapp 1 - Workshoprapport