Hero Image

Frihamnen

Frihamnen – en ny stadsdel i hjärtat av Göteborg

Frihamnen kommer att utvecklas till en tät innerstad som en del av Göteborgs stadskärna. Det planeras för ett stort utbud av olika boendeformer och verksamheter liksom en ny park alldeles vid vattnet. Frihamnen knyter samman Göteborg över älven och öppnar Göteborg mot världen. I framtiden ska cirka 15 000 människor bo i Frihamnen och lika många arbeta här. Läs mer om projekt som ingår i stadsutvecklingsområdet Frihamnen.

Men redan till Göteborgs jubileumsår 2021 ska mycket vara klart. Runt 1 000 bostäder ska ha hunnit byggas och 1 000 arbetsplatser ska finnas i området. En del av Jubileumsparken står dessutom klar och nyttjas av både närboende och besökare.

Stadens 3D-verktyg
Min stad är en 3D-karta som ger dig möjligheten att se Göteborg ur ett verklighetstroget perspektiv. Här kan du som göteborgare skapa egna förslag på din stad utifrån dina drömmar, behov och intressen. Testa 3D-verktyget Min stad

Filmklipp och video

Relaterade webbplatser

 

Kontakt
Anna-Lena Isacson Projektchef Frihamnen, Älvstranden Utveckling 031 -368 96 74 anna-lena.isacson@alvstranden.goteborg.se
Mia Edström Projektledare Frihamnen, Stadsbyggnadskontoret 031-368 16 49 mia.edstrom@sbk.goteborg.se
Vad händer?

Samrådet är avslutat och nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet sommaren 2017. I granskningskedet presenteras detaljplanen för etapp ett som beräknas vinna laga kraft i slutet av 2017.

Läs mer på plan- och byggprojekt