Hero Image

Frihamnen

Frihamnen – en ny stadsdel i hjärtat av Göteborg

Frihamnen kommer att utvecklas till en tät innerstad som en del av Göteborgs stadskärna. Det planeras för ett stort utbud av olika boendeformer och verksamheter liksom en ny park alldeles vid vattnet. Frihamnen knyter samman Göteborg över älven och öppnar Göteborg mot världen. I framtiden ska cirka 15 000 människor bo i Frihamnen och lika många arbeta här. Läs mer om projekt som ingår i stadsutvecklingsområdet Frihamnen.

Till Göteborgs jubileumsår 2021 ska Jubileumsparkens första del stå klar och nyttjas av både närboende och besökare.

Stadens 3D-verktyg
Min stad är en 3D-karta som ger dig möjligheten att se Göteborg ur ett verklighetstroget perspektiv. Här kan du som göteborgare skapa egna förslag på din stad utifrån dina drömmar, behov och intressen. Testa 3D-verktyget Min stad

Filmklipp och video

Relaterade webbplatser

 

Kontakt
Anna-Lena Isacson Projektchef Frihamnen, Älvstranden Utveckling 031 -368 96 74 anna-lena.isacson@alvstranden.goteborg.se
Caroline Valen Projektledare, Stadsbyggnadskontoret 031-368 17 04 caroline.valen@sbk.goteborg.se