Hero Image

Frihamnen etapp ett

I och med utbyggnaden av Frihamnen växer Göteborgs stadskärna samman över älven och blir dubbelt så stor! Den framtida stadsdelen är en testarena för innovativ stadsbyggnad, vilket ställer krav på nytänkande, mod och en stor dos nyfikenhet i strävan att skapa en helt ny typ av stadsdel. I Frihamnen ska alla känner sig välkomna, oavsett ålder, bakgrund och inkomst.

I första etappen kommer hälften av bostäderna vara bostadsrätter och hälften hyresrätter. Av hyresrätterna kommer en del har en billigare hyra. Läs mer om det under socialt blandat boende. Även verksamheter och service ska präglas av mångfald. Och här skapas miljöer och mötesplatser som sjuder av liv. Kort sagt; Frihamnen ska vara en blandstad för alla.

Tidplan
Frihamnen är ett stort område och är uppdelat i flera etapper. Just nu pågår planering av en övergripande struktur samtidigt med detaljplanering kring omvandlingen av Hjalmar Brantingsstråket.

Nyfiken på mer om Frihamnens första etapp?
För utveckling av etapp ett i Frihamnen har ett konsortie bestående av byggherrar och kommunala bolag bildats. Besök konsortiets webbplats för Frihamnen.

Dokument
Bilder