Hero Image

Frihamnen etapp ett

I och med utbyggnaden av Frihamnen växer Göteborgs stadskärna samman över älven och blir dubbelt så stor! Den framtida stadsdelen är en testarena för innovativ stadsbyggnad, vilket ställer krav på nytänkande, mod och en stor dos nyfikenhet i strävan att skapa en helt ny typ av stadsdel. I Frihamnen ska alla känner sig välkomna, oavsett ålder, bakgrund och inkomst.

I första etappen kommer hälften av bostäderna vara bostadsrätter och hälften hyresrätter. Av hyresrätterna kommer en del har en billigare hyra. Läs mer om det under socialt blandat boende. Även verksamheter och service ska präglas av mångfald. Och här skapas miljöer och mötesplatser som sjuder av liv. Kort sagt; Frihamnen ska vara en blandstad för alla.

Tidplan
Frihamnen är ett stort område och är uppdelat i fem etapper. Just nu pågår planering av första etappen där detaljplanen förväntas antas under 2018. Redan till Göteborgs 400 årsfirande 2021 ska runt 1000 bostäder och 1000 arbetsplatser finnas på plats.

Nyfiken på mer om Frihamnens första etapp?
För utveckling av etapp ett i Frihamnen har ett konsortie bestående av byggherrar och kommunala bolag bildats. Besök konsortiets webbplats för Frihamnen.

Dokument
Bilder
Vad händer?

Syftet med planen för Frihamnen är att skapa förutsättningar för att låta stadskärnan växa över älven med en tät, grön blandstad för att knyta samman stadens norra och södra delar. Frihamnen ska bli en stadsdel där det ska vara lätt att leva hållbart – socialt, miljömässigt och ekonomiskt

Detaljplan för etapp 1 i Frihamnen planeras komma upp för granskning till våren/sommaren 2017. Granskningen är det sista steget innan en detaljplan kan antas.  Här kan du lämna synpunkter på detaljplanen. Första detaljplanen medger cirka 3 750 bostäder och 2 500 arbetsplatser.

I slutet av 2017 beräknas detaljplanen för etapp ett ha vunnit laga kraft.

Om detaljplanen antas under 2017 beräknas byggstart för infrastuktur, mark, media etc ske under 2018 och för byggnader/fastigheter under 2019. Första delen av etapp ett beräknas vara klar under 2021 med 1 000 bostäder samt lika många arbetsplatser. Etapp ett (av fem) beräknas vara helt klart 2027.