Hero Image

Platsbyggnad

Platsbyggnad är en strategisk metod för att utveckla ett område och är en del av planprocessen. Genom platsbyggnad skapar man platser och byggnader på området tillsammans med medborgarna, detta kan leda till att fler känner att de är en del av området.

Tillvaratar tidsluckan

I Frihamnen sker platsbyggnad på den del av området som ska bli park och kallas för Jubileumsparken. Eftersom området är stort kommer byggprocessen ta lång tid. Därför vill vi skapa aktivitet i området redan nu, som både på kort och lång sikt leder till att Frihamnen är en plats för alla. Det kan också bli så att flera av sakerna som byggs blir permanenta och står kvar medan bostäder och arbetsplatser byggs upp. Vi tillvaratar helt enkelt tidsluckan som finns i alla större stadsbyggnadsprojekt.

Människor på plats

Genom att skapa möjlighet för aktiviteter i Frihamnen kan göteborgare och andra redan nu göra Frihamnen till ”sin” stadsdel. Vi börjar använda områdets gemensamma rum innan bebyggelsen tar fart, vilket minskar glappet mellan området idag och visionens 2040. Vi tillvaratar tidsluckan som finns i alla större stadsbyggnadsprojekt och gör det till en tillgång. En bastu, en flytande utomhusbassäng, rollerderby-bana, odlingsbäddar och en sandstrand är exempel på aktiviteter som finns i Jubileumsparken i Frihamnen idag, och fler aktiviteter kommer att tillkomma framöver.

En stor del av den sociala hållbarheten är att låta människor vara med och bestämma innehållet på platsen. I många projekt kan man delta som besökare, men också som byggare, kreatör eller utvecklare. Exempelvis har barn varit med och byggt en lekplats och ungdomar är med och sköter driften av seglarskolan och simskolan. Tanken är att de då kommer att känna tillhörighet till platsen och komma tillbaka dit under sin uppväxt.

Det som byggs är resultat av kommunikation med medborgarna

Platsbyggnad är också en del av Göteborgs Stads dialogarbete. Det som byggs och de aktiviteter som finns på plats är resultat av kommunikation med medborgarna. Utgångspunkten är de medborgardialoger som bedrivits i arbetena med Vision Älvstaden och förberedelserna för stadens 400-årsjubileum 2021, men är också ett ständigt pågående samtal.