Hero Image

Gullbergsvass

Gullbergsvass är ett centralt nav i regionens kärna där fem stadsdelar möts i älvrummets vatten. Visionen är att 20 000 människor ska bo och lika många arbeta i Nya Gullbergsvass – på en yta som motsvarar 200 fotbollsplaner. Men det kommer att ta uppåt 30 år innan allt är färdigutvecklat.

Gullbergsvass är inte som alla andra områden. Med ett rikt historiskt arv som en viktig kugge i Göteborgs utveckling präglas området av sin industri, infrastruktur, försvar och marina kvaliteter. För 150 år sen var här träskmark. Nu inleds ytterligare en förvandling och Gullbergsvass har stor potential att bli en mer levande del av staden och knyta samman områden som idag separeras av olika barriärer.

Gullbergsvass ska stärkas med ett blandat innehåll och värdesätta lokala kvalitéer. En förstudie av ett konsultteam (Ramböll, EGA Erik Giudice Architects och Liljewalls arktiekter) har jobbat med att klargöra förutsättningar och föreslå möjliga inriktningar för Gullbergsvass utveckling utifrån Vision Älvstaden.

 

 

 

Bilder
Kontakt
Catharina Migell Projektledare, Älvstranden Utveckling 073-828 55 22 catharina.migell@alvstranden.goteborg.se
Vad händer?

Vision Älvstaden definierar riktningen för stadsutvecklingen. För att gå från vision till genomförande i Gullbergsvass har vi utvecklat tre angreppssätt som visar hur Vision Älvstaden kan ge området en egen identitet och roll i Göteborg: ”Samspel, Synlig demokrati och Platsförankring”. Läs mer i den publicerade förstudien.

Projektet Gullbergsvass kommer under 2017 övergå till att bli ett stadsutvecklingsprogram. Flera aktörer i Staden kommer där att samverka för att utveckla Gullbergsvass till en ny spännande del av Älvstaden.

Tankar finns om att ett kajstråk ska ha utvecklats till stadens 400-årsjubileum 2021. Stadsutvecklingen i Gullbergsvass kommer att pågå under en lång period – i etapper.