Hero Image

Lindholmen

Lindholmen har en viktig roll som kunskapsnod med samarbeten inom media, konst och akademi. Men området ska också kompletteras med bostäder i Lindholmshamnen och kvarteren runt Karlastaden. På sikt kopplas Stigberget samman med Hisingen genom en kollektivtrafikförbindelse, den så kallade Lindholmsförbindelsen. En linbana mellan Järntorget och Lindholmen kan vara verklighet inom några år.

I det gamla varvsområdet på Lindholmen trängs idag utvecklingsintensiva teknik- och mediaföretag med forskare och studenter. Under varvsepokens glansdagar var det som mest 2 000 personer som jobbade här. Idag är det ca 25 000 människor som varje dag rör sig till Lindholmen för att arbeta eller studera.

Lindholmen är alltså ett ganska moget område. Men det innebär inte att det inte finns utvecklingsmöjligheter kvar. Just nu satsar vi på bostäder och utvecklad service. Lindholmen ska inte bara vara ett eldorado för företag, utan en fullvärdig stadsdel med liv efter kontorstid.

Lindholmen Science Park

Lindholmen Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Transport, ICT och Media.

Lindholmen Science Park erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt. Under snart 15 år har Lindholmen Science Park varit med och skapat framgångsrika samarbeten och innovationer.

Open Arena Lindholmen är en miljö och ett koncept för att driva samverkansprojekt.  I miljön träffas människor som verkar inom Lindholmen Science Parks fokusområden. Det kan vara forskare, projektledare, företagsledare, fordonsspecialister, EU-experter, studenter, kreatörer, konstnärer, specialister, entreprenörer och politiker.

Läs mer om Lindholmen Science Park här.

 

Kontakt
Eva Tenow Projektledare Lindholmen, Stadsbyggnadskontoret 031-368 17 24 eva.tenow@sbk.goteborg.se
Marie Löwkrantz Projektledare Lindholmen, Älvstranden Utveckling 072-855 46 81 marie.lowkrantz@alvstranden.goteborg.se