Hero Image

Karlavagnsplatsen

Karlavagnsplatsen på Lindholmen kommer att vara en välintegrerad stadsdel som är hållbar i såväl ekologisk, ekonomisk och social bemärkelse som lever hela dygnet, alla dagar och här kommer dessutom nordens högsta byggnad att sticka upp.

Byggkoncernen Serneke har köpt den aktuella marken på Lindholmen och kommer att utveckla området. Här ska bli 8 kvarter med bostäder, kontor, handel och service. Och – vilket fått mest fokus medialt – Göteborgs första riktiga skyskrapa, Karlatornet, som kan bli upp till 240 meter högt.

I januari 2014 bjöd Serneke in till en arkitekttävling för utformning av området, i samråd med Sveriges Arkitekter, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg samt Älvstranden Utveckling. Tävlingsuppgiften var att med kostnadsmedvetenhet ge förslag på en tät och dynamisk, upplevelserik blandstad med varierande höjd och uttryck, där folk trivs och använder stadsdelen både dag och kvällstid. Det färdiga förslaget skulle ha hög densitet och länka samman områdena genom kopplingar mot närliggande områden och vatt­net för att bli startskottet för vidare utveckling av Lindholmen i stort.

Det vinnande bidraget var skapat av den amerikanska arkitektbyrån Skidmore, Owings & Merrill (SOM) i samarbete med danska Entasis.

En del av juryns slutliga utlåtande löd:
”Ett identitetsskapande förslag som tar ett smart helhetsgrepp om både skyskrapa och stadsmiljö. Förslaget integrerar närmiljön till en helhet som ger möjlighet till en levande stadsmiljö. Skyskrapans tydliga identitet ger karaktär och vitalitet till Lindholmen och blir Göteborgs nya landmärke och stolthet”.


Se projektets status på Göteborgs Stads hemsida

Läs mer om Karlastaden 

Se sopplunchen på Älvrummet 2 december 2015 på youtube.

 

 

Dokument

Frågor och svar om Karlavagnsplatsen

Kontakt
Tore Hjelte Projektledare, Stadsbyggnadskontoret 031-368 15 72 tore.hjelte@sbk.goteborg.se
Vad händer?

Karlavagnsplatsen på Lindholmen kommer att vara en välintegrerad stadsdel som är hållbar i såväl ekologisk, ekonomisk och social bemärkelse som lever hela dygnet, alla dagar och här kommer dessutom Nordens högsta byggnad att sticka upp.

Byggnadsnämnden godkände planen i maj och kommunfullmäktige antog planen den 15 juni 2017.
Planen är just nu överklagad till Mark- och miljödomstolen.

Till Göteborg Stads 400-årsjubileum 2021 väntas Karlatornet stå klart. Arbetet med kringliggande kvarter kommer att pågå ytterligare några år.

Bilder