Hero Image

Karlavagnsplatsen

Karlavagnsplatsen på Lindholmen kommer att vara en välintegrerad stadsdel som är hållbar i såväl ekologisk, ekonomisk och social bemärkelse som lever hela dygnet, alla dagar och här kommer dessutom nordens högsta byggnad att sticka upp.

Byggkoncernen Serneke har köpt den aktuella marken på Lindholmen och kommer att utveckla området. Här ska bli 8 kvarter med bostäder, kontor, handel och service. Och – vilket fått mest fokus medialt – Göteborgs första riktiga skyskrapa, Karlatornet, som kan bli upp till 240 meter högt.

I januari 2014 bjöd Serneke in till en arkitekttävling för utformning av området, i samråd med Sveriges Arkitekter, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg samt Älvstranden Utveckling. Tävlingsuppgiften var att med kostnadsmedvetenhet ge förslag på en tät och dynamisk, upplevelserik blandstad med varierande höjd och uttryck, där folk trivs och använder stadsdelen både dag och kvällstid. Det färdiga förslaget skulle ha hög densitet och länka samman områdena genom kopplingar mot närliggande områden och vatt­net för att bli startskottet för vidare utveckling av Lindholmen i stort.

Det vinnande bidraget var skapat av den amerikanska arkitektbyrån Skidmore, Owings & Merrill (SOM) i samarbete med danska Entasis.

En del av juryns slutliga utlåtande löd:
”Ett identitetsskapande förslag som tar ett smart helhetsgrepp om både skyskrapa och stadsmiljö. Förslaget integrerar närmiljön till en helhet som ger möjlighet till en levande stadsmiljö. Skyskrapans tydliga identitet ger karaktär och vitalitet till Lindholmen och blir Göteborgs nya landmärke och stolthet”.


Se projektets status på Göteborgs Stads hemsida

Här finner du Frågor och Svar

Läs mer om Karlastaden 

Se sopplunchen på Älvrummet 2 december 2015 på youtube.

 

 

Kontakt
Pierre Kroona Projektchef Lindholmen, Älvstranden Utveckling AB 031-368 96 84 pierre.kroona@alvstranden.goteborg.se
Vad händer?

Karlavagnsplatsen på Lindholmen kommer att vara en välintegrerad stadsdel som är hållbar i såväl ekologisk, ekonomisk och social bemärkelse som lever hela dygnet, alla dagar och här kommer dessutom nordens högsta byggnad att sticka upp.

Granskningen är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden/
kommunfullmäktige får ta ställning till.

Till Göteborg Stads 400-årsjubileum 2021 väntas Karlatornet med kringliggande kvarter stå klart.

Bilder