Lindholmens tekniska gymnasium

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att bygga en ny gymnasieskola på Lindholmen som kommer att rymma tekniska utbildningar och en restaurang för elever och allmänhet. Skolan utgörs av en tegelbyggnad, som kommer att fylla ett helt kvarter.

Vad händer?

Älvstranden Utveckling AB förbereder marken för försäljning till Fastighetskontoret. Utmaningarna ligger i att lösa frågor kring vatten och avlopp samt elförsörjning eftersom planen ligger i ett gammalt industriområde. Älvstranden Utveckling genomför, via Lokalförvaltningen, ledningsomläggning samt sanering av den aktuella fastigheten.

 

 

Avtalet för fastighetstransaktionen mellan Älvstranden Utveckling AB och Fastighetskontoret bereds inför antagande i Kommunstyrelsen den 22 februari 2018. Därefter kommer ett nyttjanderättsavtal att tecknas mellan Fastighetskontoret och Lokalförvaltningen.