Hero Image

Lindholmens tekniska gymnasium

Sedan slutet av februari 2018 är bygget av nya Lindholmens tekniska gymnasium igång.

Skolan kommer att rymma tekniska utbildningar och en bistro för elever och allmänhet. Skolbyggnadens utformning kommer att präglas av modern teknik. Rör, elledningar, solpaneler och tekniska installationer ska vara fullt synliga och på bottenplan ska industri- och svetslokaler ligga för att visa vilken verksamhet som finns i byggnaden. Entréplatsen mot öster utgörs av en generös trappa och ramp.

Hösten 2020 flyttar 1 000 elever in i den toppmoderna skolan.


Illustration: Tomorrow.