Hero Image

Lindholmens tekniska gymnasium

Sedan slutet av februari 2018 är bygget av nya Lindholmens tekniska gymnasium igång.

Skolan kommer att rymma tekniska utbildningar och en bistro för elever och allmänhet. Skolbyggnadens utformning kommer att präglas av modern teknik. Rör, elledningar, solpaneler och tekniska installationer ska vara fullt synliga och på bottenplan ska industri- och svetslokaler ligga för att visa vilken verksamhet som finns i byggnaden. Entréplatsen mot öster utgörs av en generös trappa och ramp.

Hösten 2020 flyttar 1 000 elever in i den toppmoderna skolan.


Illustration: Tomorrow.

Vad händer?

Älvstranden Utveckling AB förbereder marken för försäljning till Fastighetskontoret. Utmaningarna ligger i att lösa frågor kring vatten och avlopp samt elförsörjning eftersom planen ligger i ett gammalt industriområde. Älvstranden Utveckling har, via Lokalförvaltningen, genomfört ledningsomläggning av den aktuella fastigheten. Lokalförvaltningen genomför också sanering som är en följd av den gamla varvsindustrin.

 

 

 

Avtalet för fastighetstransaktionen mellan Älvstranden Utveckling AB och Fastighetskontoret bereds inför antagande i Kommunstyrelsen den 22 februari 2018. Därefter tecknas ett nyttjanderättsavtal mellan Fastighetskontoret och Lokalförvaltningen.

 

 

 

 

 

Ledningsomläggningen av dagvattenledningarna är färdigställda och nu pågår ett intensivt arbete med att få ned ca 280 pålar i marken. Skolan kommer till största delen att värmas med bergvärme vilket innebär att i detta skede borras ca 30 borrhål för geoenergi på ca 140 meters djup. Arbetet med bottenplattan är nästa steg i genomförandet.