Lindholmens tekniska gymnasium

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att bygga en ny gymnasieskola på Lindholmen som kommer att rymma tekniska utbildningar och en restaurang för elever och allmänhet. Skolan utgörs av en tegelbyggnad, som kommer att fylla ett helt kvarter.

Vad händer?

Älvstranden utveckling AB förbereder marken för försäljning till Fastighetskontoret. Utmaningarna ligger i att lösa frågor kring vatten och avlopp samt elförsörjning eftersom planen ligger i ett gammalt industriområde.

Förslaget var ute till granskning i maj 2017 och ska beredas i Byggnadsnämnden inför antagande i juni. Beslut tas i byggnadsnämnden den 29 augusti.