Hero Image

Lindholmshamnen

Det nya bostadsområdet på Lindholmen, Lindholmshamnen, blir granne med Lindholmen Science Park. Ett konsortium med HSB, Peab, Riksbyggen, Skanska och Älvstranden Utveckling driver utvecklingen av området.

Planens ambition är att skapa tydliga kvarter och gaturum där Lindholmen och Götaverksområdet blir ett rikt och sammanhängande stadsområde. Den västra delen utgörs av fyra kvarter, ett torg med restauranger utefter Lindholmsbassängen, ett nord-sydligt smalt parkstråk samt en större kontors- och centrumbyggnad utmed Lindholmspiren. I den östra delen skapas ett kvarter och en park.

Förslaget visar på ca 700 lägenheter i olika storlek. Omkring en tredjedel av dessa är tänkta som hyresrätter.

Dessutom planeras för lokalytor på sammanlagt 3 000 m² och en förskola med plats för 4-6 avdelningar.

Under 2016 startade utbyggnaden av allmän plats och bygget av kvarteren. Under hösten 2018 flyttade de första boende in i området. Helt klart beräknas området vara 2022.

Läs mer om Lindholmshamnen 

Bilder
Kontakt
Stefan Asplund Projektledare Lindholmshamnen, Älvstranden Utveckling 031-368 96 43 stefan.asplund@alvstranden.goteborg.se