Hero Image

Pumpgatan Lindholmen

Området runt Pumpgatan på Lindholmen är under utveckling. Just nu pågår arbete med att ta fram en ny detaljplan med syfte att stärka näringslivsklustret ytterligare samt tillgodose stadens behov av skola, parker och annan service i området.

När allt är klart kommer här att finnas en skola för årskurs 4 – 9 med plats för ca 720 elever samt kontors- och verksamhetslokaler som rymmer ca 3 000 arbetsplatser.

Projektet är uppdelat i två etapper och genomförs i nära samarbete mellan stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt
Stefan Asplund Projektledare, Älvstranden Utveckling 031- 368 96 43 stefan.asplund@alvstranden.goteborg.se
Vad händer?

Förberedande arbeten med utredningar och inventeringar genomförs tillsammans med stadens förvaltningar.
Planarbetet startade oktober 2017.

Etapp 1: Innehåller kontor. Granskning 21 mars – 10 april 2018.
Etapp 2: Innehåller verksamheter och skola. Samrådd beräknas pågå ca juni – augusti 2018.