Hero Image

Pumpgatan Lindholmen

Ett innovationscentrum, kontor, hotell, restauranger, en skola och en färjehållplats. Det är planen för Pumpgatan.

Området runt Pumpgatan på Lindholmen är under utveckling. Projektet är uppdelat i tre etapper och genomförs i nära samarbete mellan stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling. Etapp 1 innehåller enbart kontor. I etapp 2 ska även verksamheter byggas och i etapp 3 skola. Syftet är att stärka näringslivsklustret ytterligare samt tillgodose stadens behov av skola, parker och annan service i området.

Fordonskoncernen Geely har påbörjat etableringen av sitt europeiska innovationscenter i området, granne med SVT:s byggnad och mitt emot GöteborgsOperan. Detaljplanen för en första etapp antogs av byggnadsnämnden den 22 maj 2018 och i slutet av sommaren startade bygget.

Den första etappen är en åtta våningar hög kontorsbyggnad, som beräknas vara klar för inflyttning i januari 2020. En andra etapp beräknas stå klar år 2022 och består av kontorsbyggnader med mellan nio och fjorton våningar, ett design- och besökscentrum i sex våningar och ett elva våningar högt hotell. Planen innehåller också en skola för cirka 720 elever i årskurs 4–9 samt en ny färjehållplats vid Keillerkajen. Totalt innebär satsningen arbetsplatser för omkring 3 500 personer.

Geelys etablering innebär också att såväl det västsvenska fordonsklustret som Sverige som forskningsnation stärks.

 

 

 

Kontakt
Stefan Asplund Projektledare, Älvstranden Utveckling 031- 368 96 43 stefan.asplund@alvstranden.goteborg.se