Pumpgatan Lindholmen

Just nu arbetar vi med att ta fram en detaljplan för området runt Pumpgatan på Lindholmen. Förslaget innehåller kontor, skola, förskola, idrottshall, park och bostäder. Stadsbyggnadskontoret driver planarbetet tillsammans med Älvstranden Utveckling AB.

 

 

 

 

 

Vad händer?

Förberedande arbeten med utredningar och inventeringar genomförs tillsammans med stadens förvaltningar.
Skissarbetet påbörjades 2016 och i mars 2017 lämnades planförslaget till Byggnadsnämnden.