Hero Image

Pumpgatan Lindholmen

Ett innovationscentrum, kontor, hotell, restauranger, en skola, och en färjehållplats. Det är planen för Pumpgatan.

Området runt Pumpgatan på Lindholmen är under utveckling. Just nu pågår arbete med att ta fram en ny detaljplan med syfte att stärka näringslivsklustret ytterligare samt tillgodose stadens behov av skola, parker och annan service i området.

Fordonskoncernen Geely planerar att etablera sitt europeiska innovationscenter i området, granne med SVT:s byggnad och mitt emot GöteborgsOperan. Detaljplanen för en första etapp antogs av byggnadsnämnden den 22 maj 2018 och i slutet av sommaren startade bygget.

Projektet är uppdelat i två etapper och genomförs i nära samarbete mellan stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling.

Den första etappen är en åtta våningar hög kontorsbyggnad, som beräknas vara klar för inflyttning i januari 2020. En andra etapp beräknas stå klar år 2022 och består av kontorsbyggnader med mellan nio och fjorton våningar, ett design- och besökscentrum i sex våningar och ett elva våningar högt hotell. Planen innehåller också en skola för cirka 720 elever i årskurs 4–9 samt en ny färjehållplats vid Keillerkajen. Totalt innebär satsningen arbetsplatser för omkring 3 500 personer.

Geelys etablering innebär också att såväl det västsvenska fordonsklustret som Sverige som forskningsnation stärks.

 

 

 

Kontakt
Stefan Asplund Projektledare, Älvstranden Utveckling 031- 368 96 43 stefan.asplund@alvstranden.goteborg.se