Hero Image

Ringön

Parallellt med utvecklingen av Frihamnen kommer även Ringön att förändras. Ringön skapas av de som arbetar, besöker och passerar området och fyller det med liv och aktivitet. Företagen är och kommer fortsätta att vara viktiga för Ringöns karaktär och utveckling. Tanken är att bygga ut området långsamt och organiskt för att behålla Ringöns karaktär och därför är ingen definitiv tidplan satt. Mångfald är nyckelordet.

På Ringön samsas idag olika verksamheter sida vid sida. Området har utvecklats från varvsindustri till en smältdegel av olika slags verksamheter. Denna variation är en resurs som ska tas till vara och stärkas. Området ska utvecklas av egen kraft samtidigt som utrymme ges för ett näringsliv i förändring.

Den småskaliga fastighetsindelningen med de många olika verksamheterna skapar förutsättningar för att möjliggöra en successiv utveckling av området där gammalt och nytt, dyrt och billigt kan fungera som en dynamisk helhet.

Människorna som arbetar på Ringön har lyckats skapa en känsla av samhörighet men också en acceptans för att annorlunda företag får finnas på Ringön. Detta är en tillgång för hela Göteborg som ska tas till vara och stärkas. Till exempel kan Ringön med sina relativt låga lokalhyror stärkas som plats för nystartade företag.

På kort sikt handlar det om att synliggöra platsens kvalitéer, både utifrån ett näringslivsperspektiv och utifrån de fysiska förutsättningar som området erbjuder med närheten till älven. Den nya brons anslutning på hisingssidan kommer av naturliga skäl att påverka den nuvarande bebyggelsen och verksamheten i närområdet. Spänningsfältet mellan det nya i Frihamnen och det befintliga på Ringön är dock viktigt för utvecklingen, liksom andra åtgärder som öppnar upp Ringön mot övriga Göteborg och ger förutsättningar ett mer blandat innehåll i området.

Sedan 2012 har Göteborgs Stad arbetat tillsammans med fastighetsägare och företag på Ringön för att få en tydligare bild av vilka möjligheter och hinder som finns. I september 2012 anordnade fastighetskontoret i Göteborg en workshop på Ringön utifrån en holländsk metod som heter “Spontaneous City”. Syftet var att föra samman människor från olika områden och discipliner för att diskutera och samarbeta om Ringöns framtid. Workshopen resulterade i en rapport som du hittar nedan.

Efter workshopen har stadens samverkan med verksamma på Ringön fortsatt. Flera nyskapande insatser har genomförts, som att skapa en mer kreativ miljö längs Järnmalmsgatan, konstlokalen Järnhallen, konstfestivalen ”Hall of Fame” och projektet ”Saltet på Ringön” med Ö-festen som hade över 12 000 besökare 2017. Göteborgs Stad har också har tagit fram riktlinjer för att göra det möjligt med tillfällig ändrad användning i befintliga byggnader, som till exempel att en kvällsrestaurang. Det finns inget slutdatum när området ska vara klart. Det är en pågående process som ska utvecklas ur kraften från de verksamma.

Bilder
Kontakt
Matilda Landén Projektledare Ringön, Fastighetskontoret 031-368 12 99 matilda.landen@fastighet.goteborg.se
Karin Slättberg Projektledare Ringön, Stadsbyggnadskontoret 031-368 17 32 karin.slattberg@sbk.goteborg.se