Hero Image

Masthuggskajen

Med Masthuggskajen växer Göteborgs stadskärna västerut och närmar sig vattnet. På så vis får Linné och Majorna en tydligare koppling till älven och en ny hållbar stadsdel formas med en blandning av stadspuls och lokalt liv.

Masthuggskajen utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, NCC Property Development, Riksbyggen, Stena Fastigheter och Älvstranden Utveckling. Området är en del av Älvstaden och ingår i Göteborgsregionens tillväxtstrategi som syftar till att utveckla de centrala delarna av staden.

Området kommer att erbjuda levande gator och torg, 1 300 bostäder, 5 000 – 6 000 arbetsplatser och 140 000 kvm kontor, lokala verksamheter och kultur.

Stadsbyggnadskontoret har tillsammans med konsortiet för Masthuggskajen tagit fram ett förslag till detaljplan som antogs av Kommunfullmäktige under 2018 och vann laga kraft i mars 2019. Byggstart är planerad till september 2019 och med första inflyttning 2023.

Läs mer på hemsidan för Masthuggskajen

 

 

Kontakt
Rune Arnesen Stadsutvecklingschef, Älvstranden Utveckling 031-368 96 61 rune.arnesen@alvstranden.goteborg.se
Vill du veta mer om lägenhet/lokal? Kontakta respektive byggherre i projektet