Hero Image

Skeppsbron

Skeppsbron har de senaste åren varit ett outnyttjat område som främst använts för parkeringsplatser. Men planen är att området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven. Med bad, resecentrum och ett levande kajliv.

Skeppsbron mellan Stenpiren och Rosenlundskanalen är ett område som ligger både centralt och nära älven. I många år har trafiken varit en barriär men tack vare Götatunneln finns det nu möjligheter att återskapa kontakten med vattnet. Skeppsbron är fullt utbyggt omkring 2027 och blir en spännande mötesplats vid älven, med 450 nya bostäder och ca 30 000 kvm lokalytor för butiker, restauranger, hotell och kontor.

Arbetet med detaljplanerna för Skeppsbron startade redan 2008 och grundas i ett dialogarbete där göteborgare, näringsliv och experter gett input till utvecklingen av Södra Älvstranden. Sedan dess har många engagerat sig i planarbetet för området. Exempel på idéer och synpunkter som kommit in och som finns med i den antagna detaljplanen är bevarandet av Merkurhuset och Skeppsbron 4 (Kinesiska Muren), en park med bad i anslutning till kajen, spårväg och ett levande kajstråk med caféer och restauranger. En förskola samt ett kajgarage under mark är ytterligare delar som ryms i planen.

Vad har hänt hittills?

  • Byggnationen av en ny spårväg och nytt resecentrum på Stenpiren är klara. Spårvägen förbinder Brunnsparken med Järntorget via Skeppsbron och rullar nu linjerna 1 och 9.
  • P-arken, den flytande parkeringsanläggningen vid Skeppsbron sedan 25 år tillbaka, har flyttats till Lilla Bommen. Se filmen.
  • Markanvisningen för kvartersbyggnation (d v s möjligheten för aktörer att ansöka om att vara med att utveckla Skeppsbron) blev klar 2017. Resultatet kan du läsa om här.
  • Arbetet med det nya parkeringsgaraget är påbörjat och den norra rampen är färdigbyggd.

Vad händer framåt?

  • En utredning kring kostnader och intäkter i projektet har genomförts mot bakgrund av att kostnader för allmän plats och parkeringsgarage väntas bli högre än tidigare beräknat. Kommunfullmäktige väntas fatta beslut i ärendet under våren 2019.
  • Byggnation av de första bostadshusen startar preliminärt fjärde kvartalet 2020.
  • Första inflyttning i bostadskvarteren är planerad till våren 2022. Minst 25 procent av bostäderna blir hyresrätter.

Se filmen om hur Skeppsbron ska utvecklas.

Kontakt
Rune Arnesen Stadsutvecklingschef, Älvstranden Utveckling 031-368 96 61 rune.arnesen@alvstranden.goteborg.se
Henrik Bonder Programledare, Älvstranden Utveckling 0739-66 74 02 henrik.bonder@alvstranden.goteborg.se