Hero Image

Skeppsbron

Skeppsbron har varit ett outnyttjat område som främst använts för parkeringsplatser. Men snart är området göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven. Med bad, resecentrum och ett levande kajliv.

Skeppsbron mellan Stenpiren och Rosenlundskanalen är ett område som ligger både centralt och nära älven. I många år har trafiken varit en barriär men tack vare Götatunneln finns det nu möjligheter att återskapa kontakten med vattnet. Skeppsbron är fullt utbyggt 2025 och blir en spännande mötesplats vid älven, med 450 nya bostäder och ca 30 000 kvm lokalytor för butiker, restauranger och kontor.

Arbetet med detaljplanerna för Skeppsbron startade redan 2008 och grundas i ett dialogarbete där göteborgare, näringsliv och experter gett input till utvecklingen av Södra Älvstranden. Sedan dess har många engagerat sig i planarbetet för området. Exempel på idéer och synpunkter som kommit in och som finns med i den antagna detaljplanen är bevarandet av Merkurhuset och Skeppsbron 4 (Kinesiska Muren), en park med bad i anslutning till kajen, spårväg och ett levande kajstråk med caféer och restauranger. En förskola samt ett kajgarage under mark är ytterligare delar som ryms i planen.

Byggnationen av en ny spårväg i området och ett nytt resecentrum på Stenpiren är klara. Spårvägslinjen förbinder Brunnsparken med Järntorget via Skeppsbron och rullar nu spårvagnarna 1 och 9.

Vad händer framåt?

Den 10 mars stängdes markanvisningen för kvartersbyggnation (d v s möjligheten för aktörer att ansöka om att vara med att utveckla Skeppsbron). En utvärdering är nu gjord av en utvärderingsgrupp. Resultatet kan du läsa om här.

Arbetet med nya P-huset på Skeppsbron är redan igång. Arbetet med den norra rampen mer specifikt. Läs mer om P-huset.  

P-arken, den flytande parkeringsanläggningen i Skeppsbron sedan 25 år tillbaka, har flyttats till Lilla Bommen. Se filmen.

År 2021 planeras inflyttning i bostäderna på Skeppsbron. Minst 25 procent av bostäderna blir hyresrätter.

Se filmen om hur Skeppsbron ska utvecklas.

Kontakt
Rune Arnesen Projektchef, Älvstranden Utveckling AB 031-368 96 61 rune.arnesen@alvstranden.goteborg.se
Vad händer?

Skeppsbron är göteborgarnas nya, spännande mötesplats vid älven. Hit är det enkelt att ta sig från såväl Järntorget, Kungsgatan, Nordstan som Brunnsparken.

Längs kajstråket är det mycket folk i rörelse och alla känner sig välkomna och trygga. Människor rör sig till och från sina bostäder på Skeppsbron, promenerar och flanerar, slår sig ner på något café eller restaurang. Eller bara njuter av vattnet, hamnlivet och den storslagna utsikten.

Vid Stenpiren, den nya knutpunkten, byter trafikanterna snabbt mellan färja, buss och spårvagn. Innanför kajstråket finner cyklisten den genaste vägen mellan väster och city. Stora Badhusgatan är ett trevligt promenadstråk med butiker och verksamheter där berget skyddar när vinden friskar i.

Från älven får Göteborgs city ett nytt attraktivt ansikte mot vattnet med de nya byggnaderna på Skeppsbron, och det nygamla Rosenlundsverket som bildar fond till det välbesökta badet intill. Här är det fullt med badare som kan ta ett varmt dopp utomhus sommartid.

Skeppsbron är en av de mest spännande och trivsamma mötesplatserna i stan och göteborgarna berättar stolt om hur Skeppsbron har utvecklats till en hållbar stadsdel med minsta möjliga miljöpåverkan.

Första etappen med spårväg och nytt resecentrum på Stenpiren är avslutad. Spårvägen invigdes hösten 2015 och Stenpiren resecentrum öppnade i början av 2016.

P-Arken, den flytande parkeringsanläggningen i Skeppsbron sedan 25 år tillbaka, flyttas till Lilla Bommen mars 2017.

Detaljplanen för den andra etappen vann laga kraft i april 2015, vilket betyder att projektering av kajgarage (byggstart 2017), kajstråket och parken kan påbörjas. År 2021 planeras de första kunna flytta in i bostäderna på Skeppsbron.